Visionär dialog

Myrornas hållbarhets- och affärsutvecklingschef Emma Enebog och moderator Åsa Julin hade en dialog med temat: “Hur ska vi forma nästa producentansvar, möbler, textilier, annat?”

Date 21 jan, 2019

Categories Green Electronics Summit 2017

We offer great services to our clients