Panelsamtal

Panelen diskuterade huruvida återvinningen spelar någon roll för ett hållbart samhälle, egentligen? Och vilka är de avgörande faktorerna i ett förändringsarbete?

Date 21 jan, 2019

Categories Green Electronics Summit 2017

We offer great services to our clients