Mentimeterfrågor

Deltagarna fick svara på frågor via sina mobiler. Svaren publicerades sedan direkt på storbildsskärmarna.

Date 21 jan, 2019

Categories Green Electronics Summit 2017

We offer great services to our clients