Markus Ekelund

Markus Ekelund, från konsultbyrån 2050, talade om huruvida tuffare miljölagstiftning kan gynna svenska företag.

Date 21 jan, 2019

Categories Green Electronics Summit 2017

We offer great services to our clients