Guro Kjorsvik Husby

Norsirk Norges kommunikationsdirektör Guro Kjorsvik Husby pratade om vägen från materialåtervinning till återbruk av komponenter.

Date 21 jan, 2019

Categories Green Electronics Summit 2017

We offer great services to our clients