Green Electronics Summit 2017

Green Electronics Summit 2017

Under 2017 års Green Electronics Summit låg fokus på elavfall och hur det är den snabbast växande sortens avfall, vilket är förenat med en rad stora frågor för människa och miljö. Vi diskuterade hur man skulle kunna optimera tillverkning, livslängd och återvinning för att minimera produkternas miljömässiga och sociala fotavtryck, och vilka skyldigheter vi har enligt ny lagstiftning. El-Kretsen samlade myndigheter, producenter, trendspanare, inspirationsföreläsare och forskare för att visa upp grön elektronik i framkant och diskutera möjligheterna för en hållbar framtid.

Kika på 2017 års program

Kvällsnöje

På kvällen bjöds det på middag.

Sviten

En lycklig vinnare fick spendera natten i Vår Gårds fina svit med stora panoramafönster som vette ut över vattnet.

Sophie Thornander

Sophie Thornander, Group Sustainability från Philips, pratade om hur vi skapar värde genom cirkulära affärsmodeller.

Pausmingel

I pausen fick deltagarna ta en uppfriskande kopp kaffe och diskutera vad de precis hade lyssnat på.

Hans Wendschlag

Hans Wendschlag, environmental manager på Hewlett-Packard, höll en presentation om miljömärkning inom offentlig upphandling.

Visionär dialog

Myrornas hållbarhets- och affärsutvecklingschef Emma Enebog och moderator Åsa Julin hade en dialog med temat: “Hur ska vi forma nästa producentansvar, möbler, textilier, annat?”

Guro Kjorsvik Husby

Norsirk Norges kommunikationsdirektör Guro Kjorsvik Husby pratade om vägen från materialåtervinning till återbruk av komponenter.

Åsa Portnoff Sundström

Clas Ohlsons Åsa Portnoff Sundströms presentation hette: Härifrån till Hållbarheten , ”Från riskhantering till positivt värdeskapande i leverantörsledet”.

Markus Ekelund

Markus Ekelund, från konsultbyrån 2050, talade om huruvida tuffare miljölagstiftning kan gynna svenska företag.

Bullar

I pausen bjöds det på fika och annat gott från Vår Gårds egna bageri.

Mentimeterfrågor

Deltagarna fick svara på frågor via sina mobiler. Svaren publicerades sedan direkt på storbildsskärmarna.

Panelsamtal

Panelen diskuterade huruvida återvinningen spelar någon roll för ett hållbart samhälle, egentligen? Och vilka är de avgörande faktorerna i ett förändringsarbete?

Annachiara Torciano

Samsungs Corporate Affairs Manager Annachiara Torcianos presentation handlade om vägen från affärsnytta till miljönytta.

Chalmers Industriteknik

Chalmers Industriteknik ställde ut sin nya optiska sorteringsmaskin för att sortera ljuskällor.

Micael Dahlén

Baserat på senaste forskning inom lycka och motiverande drivkrafter inom affärsskapande och ekonomi så berättade författaren och professorn Micael Dahlén hur vi tillsammans kan försöka rädda vår jord.

Konferenslokalen

Konferenslokalen Isaac var ljus och luftig.